Plakater

Tivoli Plakat - 1986 198,00 kr.

Tivoli Plakat - 1986
Diverse kunstnere Størrelse: 90 x 120 cm

Tivoli Plakat - 1990 198,00 kr.

Tivoli Plakat - 1990
Diverse kunstnere Størrelse: 90 x 120 cm

Tivoli Plakat - 1994 198,00 kr.

Tivoli Plakat - 1994
Diverse kunstnere Størrelse: 90 x 120 cm

Tivoli Plakat - 1995 198,00 kr.

Tivoli Plakat - 1995
Diverse kunstnere Størrelse: 90 x 120 cm

Tivoli Plakat - 2009 198,00 kr.

Tivoli Plakat - 2009
Diverse kunstnere Størrelse: 90 x 120 cm

Tivoli Plakat - 2010 198,00 kr.

Tivoli Plakat - 2010
Diverse kunstnere Størrelse: 90 x 120 cm

Tivoli Familien - RB1 1.100,00 kr.

Tivoli Familien - RB1
Richard Branderup Størrelse: 40 x 60 cm

Tivoli Familien - RB2 1.100,00 kr.

Tivoli Familien - RB2
Richard Branderup Størrelse: 40 x 60 cm

Tivoli Familien - RB3 1.100,00 kr.

Tivoli Familien - RB3
Richard Branderup Størrelse: 40 x 60 cm

Tivoli Familien - RB4 1.100,00 kr.

Tivoli Familien - RB4
Richard Branderup Størrelse: 40 x 60 cm

Tivoli Familien - RB5 1.100,00 kr.

Tivoli Familien - RB5
Richard Branderup Størrelse: 40 x 60 cm

Tivoli Familien - RB6 1.100,00 kr.

Tivoli Familien - RB6
Richard Branderup Størrelse: 40 x 60 cm

Tivoli Familien - RB7 1.100,00 kr.

Tivoli Familien - RB7
Richard Branderup Størrelse: 40 x 60 cm

Tivoli Familien - RB8 1.100,00 kr.

Tivoli Familien - RB8
Richard Branderup Størrelse: 40 x 60 cm

Tivoli Familien - RB9 1.100,00 kr.

Tivoli Familien - RB9
Richard Branderup Størrelse: 40 x 60 cm

Tivoli Familien - RB10 1.100,00 kr.

Tivoli Familien - RB10
Richard Branderup Størrelse: 40 x 60 cm

Adamas Cigarettes - Stok 2 950,00 kr.

Adamas Cigarettes - Stok 2
Aage Lippert Størrelse: 50 x 70 cm

Adamas Cigarettes - Stok 950,00 kr.

Adamas Cigarettes - Stok
Aage Lippert Størrelse: 37 x 70 cm

Adamas Cigarettes 950,00 kr.

Adamas Cigarettes
Aage Lippert Størrelse: 37 x 70 cm

Kaffe med Rich's 925,00 kr.

Kaffe med Rich's
Diverse kunstnere Størrelse: 50 x 70 cm

Hellesens Tørelement / GP 1 148,00 kr.

Hellesens Tørelement / GP 1
Gunnar Biilmann Petersen Størrelse: 21 x 15 cm

Danmarks Akvarium 248,00 kr.

Danmarks Akvarium
Arne Ungermann Størrelse: 62 x 86 cm

PH Lampe - Gentryk 350,00 kr.

PH Lampe - Gentryk
Louis Poulsen Størrelse: 43 x 67 cm

Louis Poulsen - PH Lampe - Grøn 1.350,00 kr.

Louis Poulsen - PH Lampe - Grøn
Louis Poulsen Størrelse: 50 x 70 cm

Louis Poulsen - PH Lampe - Rød 1.350,00 kr.

Louis Poulsen - PH Lampe - Rød
Louis Poulsen Størrelse: 50 x 70 cm

Louis Poulsen - PH Lampe - Orange 1.350,00 kr.

Louis Poulsen - PH Lampe - Orange
Louis Poulsen Størrelse: 50 x 70 cm

Louis Poulsen - PH Lampe - Hvid 1.350,00 kr.

Louis Poulsen - PH Lampe - Hvid
Louis Poulsen Størrelse: 50 x 70 cm

Evig Sommer - Øbro Hallen 248,00 kr.

Evig Sommer - Øbro Hallen
Ulf Rölling Størrelse: 60 x 85 cm

Nyd Badelivets Glæder - Øbro Hallen 248,00 kr.

Nyd Badelivets Glæder - Øbro Hallen
Ulf Rölling Størrelse: 60 x 85 cm

De bliver et andet menneske 248,00 kr.

De bliver et andet menneske
Asger Jerrild Størrelse: 60 x 85 cm

Amager - Con Amore 148,00 kr.

Amager - Con Amore
Peter Ravn Størrelse: 15 x 21 cm

Frederiksberg - Con Amore 148,00 kr.

Frederiksberg - Con Amore
Peter Ravn Størrelse: 15 x 21 cm

Nørrebro - Con Amore 148,00 kr.

Nørrebro - Con Amore
Peter Ravn Størrelse: 15 x 21 cm

Nordvest - Con Amore 148,00 kr.

Nordvest - Con Amore
Peter Ravn Størrelse: 15 x 21 cm

Vesterbro - Con Amore 148,00 kr.

Vesterbro - Con Amore
Peter Ravn Størrelse: 15 x 21 cm

Østerbro - Con Amore 148,00 kr.

Østerbro - Con Amore
Peter Ravn Størrelse: 15 x 21 cm

Tivoli Plakat - 1916 / 1 198,00 kr.

Tivoli Plakat - 1916 / 1
Thor Bøgelund Jensen Størrelse: 90 x 120 cm

Laurie Gordeijns 1.950,00 kr.

Laurie Gordeijns
Carlsberg og Christensen Størrelse: 80 x 120 cm

Laurie Gordeijns 1.950,00 kr.

Laurie Gordeijns
Carlsberg og Christensen Størrelse: 80 x 120 cm

Laurie Gordeijns 1.950,00 kr.

Laurie Gordeijns
Carlsberg og Christensen Størrelse: 80 x 120 cm

Air-Orient - 1932 2.250,00 kr.

Air-Orient - 1932
A.M. Cassandre Størrelse: 68 x 100 cm

Bona - 1935 349,00 kr.

Bona - 1935
Adolphe Mouron Cassandre Størrelse: 30 x 42 cm

Borwicks’s - 1935 349,00 kr.

Borwicks’s - 1935
Adolphe Mouron Cassandre Størrelse: 30 x 42 cm

Dubonnet - 1932 349,00 kr.

Dubonnet - 1932
Adolphe Mouron Cassandre Størrelse: 30 x 42 cm

Ernest - 1936 349,00 kr.

Ernest - 1936
Adolphe Mouron Cassandre Størrelse: 30 x 42 cm

Étoile du Nord - 1927 349,00 kr.

Étoile du Nord - 1927
Adolphe Mouron Cassandre Størrelse: 30 x 42 cm

Grand Sport - 1925 349,00 kr.

Grand Sport - 1925
Adolphe Mouron Cassandre Størrelse: 30 x 42 cm

Lawn Tennis - 1932 349,00 kr.

Lawn Tennis - 1932
Adolphe Mouron Cassandre Størrelse: 30 x 42 cm

Le Nouvelliste - 1924 349,00 kr.

Le Nouvelliste - 1924
Adolphe Mouron Cassandre Størrelse: 30 x 42 cm

Nicolas - 1935 349,00 kr.

Nicolas - 1935
Adolphe Mouron Cassandre Størrelse: 30 x 42 cm

Pathé - 1932 349,00 kr.

Pathé - 1932
Adolphe Mouron Cassandre Størrelse: 30 x 42 cm

Prunier - 1934 349,00 kr.

Prunier - 1934
Adolphe Mouron Cassandre Størrelse: 30 x 42 cm

Sensation - 1937 349,00 kr.

Sensation - 1937
Adolphe Mouron Cassandre Størrelse: 30 x 42 cm

Sweepstake - 1935 349,00 kr.

Sweepstake - 1935
Adolphe Mouron Cassandre Størrelse: 30 x 42 cm

Back to Top